KRAJANIA NA SLOVENSKU

Organizácie ruských krajanov na Slovensku realizujú rad významných projektov zameraných na podporu ruského jazyka, usporiadajú podujatia venované ruskej kultúre, národným tradíciám a významným udalostiam ruských dejín. Na Slovensku pôsobia také organizácie Rusov a rusky hovoriacich obyvateľov žijúcich v tejto krajine:

„Zväz Rusov na Slovensku“, predsedníčka Marina Galajiová.
„Zväz Rusov – Bratislava“, predsedníčka; Marína Mattelighová
„Zväz Rusov – Košice“, predsedníčka Natalia Dostovalová;
„Občina“ v Nitre, predsedníčka Marina Galajiová;
„Ruslana“ v Martine, predsedníčka Tatiana Kubindová;
„Čapaev”, predseda Jozef Skalka;
„Teremok“, predsedníčka – Viačeslava Sabová;
„Kalinka“ v Poprade, predsedníčka Alla Dudová;
„Rossija“ v Banskej Bystrici, predsedníčka Oľga Dašková;
„Rossija“ v Prievidzi, predsedníčka – Sylvia Baslarová;
„Rossija“ v Považskej Bystrici, predsedníčka Angela Olszowski;

mládežnícke organizácie:

„Parus“ v Košiciach, predsedníčka Tatiana Ponicka;
„Iniciatíva 21“ v Košiciach, predsedníčka Natalia Lisničukova;
„Mladá Rossija“ v Banskej Bystrici, predsedníčka Kristína Lettrichová Dašková;
„Mladá Rossija“ v Bratislave – predseda Marek Rusiňak;
„Mladá Rossija“ v Michalovce – predseda Tomaš Mladanec;