Zlaté storočie ruskej kultúry

Každoročný hudobno-poeticky kultúrny večer, venovaný umeniu a kultúre Ruska 18. – 19. storočia. Usporiada sa v Martine občianskym združením “Ruslana”.

Detailnejšiu informáciu o týchto kultúrnych podujatiach nájdete na stránkach OZ Ruslana.